Thái Dương

Dự án tư vấn huy động vốn cho công ty CP Cao su Thái Dương

Công ty Cao su Thái Dương là công ty hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất các loại sản phẩm cao su kỹ thuật dùng trong ngành cấp thoát nước; đồ chơi cho chó, cao su y tế…. với 80% sản phẩm xuất khẩu.  Năm 2007, Trí Việt đã đóng vai trò là nhà tư vấn tài chính cho Thái Dương, tham gia vào quá trình tái cấu trúc công ty, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và tư vấn chào bán riêng lẻ cho một nhà đầu tư chiến lược cùng ngành để tài trợ cho dự án đầu tư  nhà máy mới của Công ty với số tiền là 40 tỷ đồng.

Công ty Cao su Đắk Lắk là một trong những công ty cao su lớn nhất Việt Nam và cũng là doanh nghiệp hàng đầu tại tỉnh Đắk Lắk, với 22.409 ha rừng trồng cao su thuộc quyền quản lý và có 6.625 lao động. Là đối tác chiến lược, Dakruco cam kết cung cấp hỗ trợ thuận lợi nguồn nguyên vật liệu cao su cho Thái Dương, cũng như làm việc chung các dự án để phát triển sản phẩm cao su mới.

Giai đoạn chuẩn bị và chào giá:

  • Tư vấn cơ cấu vốn, phân tích nhu cầu vốn và chi phí vốn;
  • Tư vấn tái cấu trúc hệ thống kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư;
  • Định giá và phản biện giá trị công ty;
  • Chuẩn bị Bộ thông tin chào bán;
  • Tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng và giới thiệu cơ hội đầu tư.

Giai đoạn thương thảo và kết thúc dự án:

  • Chuẩn bị Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần và các tài liệu đầu tư khác;
  • Hỗ trợ Công ty trong quá trình thương lượng các điều khoản, điều kiện và giá trị giao dịch.

Trí Việt đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với Thái Dương và còn đóng vai trò là thành viên Ban kiểm soát của công ty Thái Dương.